Vyhlašuji stop stav. Víc klientů nezvládnu. (od 1.11.2021)
Slevy na dani 2021 2019 a 2020
Poplatník 27 840 Kč 24 840 Kč
Poplatník důchodce 27 840 Kč 24 840 Kč
Dítě (min. 91,2 tis.) 1. dítě 15 204 Kč, 2. dítě 19 404 Kč, 3. a další 24 204 Kč 1. dítě 15 204 Kč, 2. dítě 19 404 Kč, 3. a další 24 204 Kč
Dítě ZTP 1. dítě 30 408 Kč, 2. dítě 38 808 Kč, 3. a další 48 408 Kč 1. dítě 30 408 Kč, 2. dítě 38 808 Kč, 3. a další 48 408 Kč
Manžel/ka (max 68 tis.) 24 840 Kč 24 840 Kč
Manžel/ka (max 68 tis.) ZTP 49 680 Kč 49 680 Kč
Invalidita I. a II. st 2520 Kč 2520 Kč
Invalidita III. st 5040 Kč 5040 Kč
ZTP/P i bez inv.důchodu 16 140 Kč 16 140 Kč
Student 4020 Kč 4020 Kč
Školkovné max. 15 200 Kč/dítě max. 13 500 (2019) a 14 600 Kč (2020)/dítě
EET 5000 Kč  
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Minimální platba na zdravotní pojištění v roce 2022 je 2.627 Kč.
V roce 2021 = 2.393 Kč

V roce 2020 = 2.352 Kč 
(2019 byla 2.208 Kč).
Minimální platba na sociální pojištění v roce 2022 je 2.841 Kč.
V roce 2021 = 2.588 Kč

V roce 2020 = 2.544 Kč
(2019 byla 2.388 Kč)

 

Vítejte. 

Hledáte-li někoho, kdo za Vás povede účetnictví či daňovou evidenci s odbornou péčí dle aktuální legislativy nebo zpracuje jednorázově daňové přiznání k čemukoliv, jsou moje služby pro Vás to pravé. Co nabízím?

Účetnictví - vedení finančního účetnictví pro plátce i neplátce DPH, zpracování daní, rekonstrukce účetnictví ....

Daňová evidence - zpracování daňové evidence včetně všech evidenčních knih a daňových přiznání, přehledy pro sociálku a zdrávku ....

Jednorázové zpracování přiznání - pro zaměstnance, který si chce (musí) podat vlastní přiznání, OSVČ s paušálem, silniční daň, ....

Víte, že k vedení účetnictví musíte znát minimálně tyto zákony?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - ZRUŠENO OD 1.1.2014, ale vztahuje se na případy vzniklé do 31.12.2013

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,

zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně,

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

České účetní standardy; pokyny MF ČR řady D; pokyny GFŘ řady D; č. 155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění  č. 463/2012 Sb.; č. 187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění  č. 401/2012 Sb.;   č. 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení  č. 11/2013 Sb.; zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozopočtů..., ... a další 

Kateřina Vitíková, DiS. - idatabaze.czÚčetnictví, účetní poradenství a daňová evidence - idatabaze.cz

Kontakt

Účetnictví Prosek Prosek, Praha 9 je mi líto, ale množství nevyžádaných hovorů mě nutí telefon dále neuvádět vitikova@ucetnictviprosek.cz